Forbedring av sigevannsdam

(5.4.2013) For å redusere muligheten for utslipp av sigevann gjør vi nå forbedringer i sigevannsdammen vår. Dette arbeidet er forventet og vare 2-3 uker.