Anskaffelse

Tilbud på håndholdte betalingsterminaler

Esval Miljøpark innbyr til konkurranse i forbindelse med direkte kjøp av 2 stykker håndholdte betalingsterminaler for ekspedering av salg og utskrift av kvittering ute i felt.

Betalingsterminal
• Håndholdt betalingsterminal med integrert skriver for bruk av personale ute i felt
• Være tilpasset bruk ute i miljøer hvor kravet til rask og enkel ekspedering er spesielt høyt, og vær og temperatur varierende
• Takle de nye kravene knyttet til EMV-standarden med bruk av chip på kort og inntasting av pin-kode.
• Kunne brukes med både debetkort og kredittkort
• Nøkkeldata skal ligge lagret lokalt på terminalen slik at man kan bruke løsningen og registrere data selv om man ikke er tilkoblet (utenfor dekning, mistet dekning, feil i nettverket etc.)
• Være utprøvd teknologi
• Kunne ta ut rapporter på antall kunder pr. varenummer
• Opplæring på bruk av enheten

Oppdragsgivers representant
Navn: Lindis Assmann
Tlf. nr.: 936 18 940
E-post : lindis.assmann@nes-ak.kommune.no

Prisangivelser
Prisene skal oppgis i nettopriser per prisenhet eksklusiv merverdiavgift. Alle kostnader som er nødvendig for en komplett leveranse skal være tatt med og innkalkulert i prisen. Kostnader utover dette aksepteres ikke.
Priser skal oppgis i den rekkefølge og den enhet det er forespurt på. Alle priser skal oppgis i norske kroner.

Faktura, betaling og leveringsbetingelser
Se vedlagte innkjøpsvilkår for kommunen.

Innlevering og innleveringssted
Tilbudet skal innleveres til:

Esval Miljøpark KF
v/Lindis Assmann
Deponivegen 112
2160 Vormsund

Innleveringsfrist
Siste frist for innlevering av tilbud er 04.04. 2014 kl.12.00

Vedlegg: Innkjøpsvilkår for Nes kommune