Hva kan ikke leveres?

  • Matavfall
  • Medisiner - leveres til apotek
  • Eksplosiver og fyrverkeri - leveres Politiet
  • Stubbloftsleire - leveres private avfallsaktører som mottar bygge- og riveavfall.
  • Radioaktive materialer - Institutt for energiteknikk, Energi- og miljøteknologi
  • Forurensede masser fra bygge- og anleggsaktiviteter krever særskilt behandling fordi de kan inneholde stoffer med forurensningspotensial.

Les mer hos Miljøstatus eller Miljødirektoratet.