Hva kan ikke leveres?

• Matavfall
• Medisiner - leveres til apotek
• Eksplosiver og fyrverkeri - leveres Politiet
• Stubbloftsleire - leveres private avfallsaktører som mottar bygge- og riveavfall.
• Radioaktive materialer - Institutt for energiteknikk, Energi- og miljøteknologi
• Forurensede masser fra bygge- og anleggsaktiviteter krever særskilt behandling fordi de inneholder stoffer med forurensningspotensial.

Les mer hos Miljøstatus eller Miljødirektoratet.