Energigjenvinningsetaten

Energigjenvinningsetaten
Energigjenvinningsetaten (EGE) er underlagt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, og har 140 ansatte. EGE utvikler og drifter industrielle avfallsanlegg, og tar imot og gjenvinner avfall fra Oslos husholdninger og andre næringsaktører. Kildesortert husholdningsavfall fra Oslos befolkning sorteres på EGEs optiske utsorteringsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud. Grønne poser med matavfall, og blå poser med plastavfall blir sortert fra det øvrige restavfallet ved hjelp av optiske lesere. Blå poser med plastikkemballasje gjenvinnes til nye plastprodukter, restavfallet brennes og blir til miljøvennlig fjernvarme, mens matavfallet i de grønne posene blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel.

Biologisk behandling av matavfall
De grønne posene med matavfall sendes til EGEs biogassanlegg i Nes på Romerike hvor det produseres biogass og biogjødsel. Anlegget tar også i mot matavfall fra omkringliggende kommuner. Biogassen fra matavfallet oppgraderes til et CO2-nøytralt drivstoff, som brukes på busene i Oslo. Biogjødselen fra matavfallet gjennomgår en prosess som fjerner forurensinger, og biogjødselen blir dermed et miljøvennlig og næringsrikt gjødslingsprodukt for landbruket. Ved å erstatte fossil gjødsel med biogjødsel sørger man for å beholde næringsstoffer som fosfor, kalium og nitrogen i naturens kretsløp. Biogassanlegget produserer også nå økologisk biogjødsel. Pr. mai 2016 har EGE full avsetning på biogjødselen sin.