På gjenvinningsstasjonen kan du levere følgende sortert avfall:
 • Trevirke (behandlet og ubehandlet)
 • Impregnert trevirke
 • Betong/tegl
 • Gips
 • Papp/papir
 • Isopor
 • Blandet metall
 • Gulvbelegg
 • Cellegummi
 • Hardplast
 • Emballasjeplast
Dette kan du levere GRATIS:
 • EE-avfall (hvitevarer, brunevarer, elektrisk og elektronisk avfall)
 • Farlig avfall
 • Glass
 • Bilbatterier
 • Hageavfall fra private hager *
*Hageavfallet blir kvernet , og det er viktig at du fjerner stein og annet avfall for at vi skal kunne lage et nyttbart sluttprodukt.
Åpningstider
Mandag-fredag: 07.00 - 15.00
Torsdag: 07.00 - 19.00
Lørdag: Stengt
Alle offentlige fri- og helligdager: Stengt