Styre/ledelsen i Esval Miljøpark KF

Styret er valgt for perioden 01.01.2016 til 31.12.2017

Styreleder: Hogne Røisheim, mobil: +47 414 37 921, e-post:hogne.roisheim@nordbohus.no
Nestleder: Geir Dølvik

Styremedlemmer:
Jenny Evjen
Åse Birgitte Skjærli
John Sverre Bråten

Varamedlemmer:
Tore Thomsen
Ingeborg Hønsen Aasvangen
Lindis Assmann

Daglig leder: Jonny Eriksen

Administrasjonsleder: Anne Brith Thon

Teknisk leder: Inge Moen

Driftsleder: Sten Rinden

Fagleder renovasjon: Lindis Assmann