EGE med miljøvennlig energi fra avfall

Oslo kommune ved Energigjenvinningsetaten (EGE), har ansvar for kommunens energigjenvinningsanlegg på Haraldrud. Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud ble skilt ut i et eget AS, juni 2015.

Energigjenvinningsetaten produserer miljøvennlig energi fra restavfallet til husholdningene i Oslo. Avfallet fra kommunal renovasjon i Oslo sorteres i kommunens optiske utsorteringsanlegg. Etter at de blå posene med plast og de grønne posene med matavfall er sortert ut, brennes restavfallet og blir til fjernvarme til Oslos befolkning. Etaten samarbeider med Renovasjonsetaten (REN) i Oslo kommune, som har ansvaret for å samle inn avfallet fra husholdningene i Oslo.

Sorteringsanlegget på Haraldrud som per i dag er verdens største, sorterer ca. 100 000 tonn avfall i året. Sorteringsanlegget på Klemetsrud sorterer ca. 50 000 tonn i året. Det produseres miljøvennlig fjernvarme som forsyner rundt 30 000 husholdninger i Oslo.