Ledig spennende vikariat som miljøingeniør (100%)

Esval Miljøpark KF er ett kommunalt foretak som ble etablert i 2012. Foretaket driver avfalls og gjenvinningsvirksomhet og operere i ett kommersielt marked. I tillegg er Esval Miljøpark KF Nes kommunes renovasjonsselskap.
Vi ansatte i Miljøparken er stolte av vår arbeidsplass og den viktige samfunnsoppgaven vi gjør.

Stillingen som miljøingeniør er viktig for Miljøparken og personen skal følge opp vår utslippstillatelse og være sentral i arbeidet med ytre miljø. Vårt mål er og redusere nærmiljøulempene mest mulig og samtidig drive med avfallsrelatert virksomhet i Miljøparken.

Arbeidsoppgaver:
 Være oppdatert på miljøregelverk, krav og gjeldende standarder
 Gjennomføre miljø-og risikovurderinger
 Løpende oppfølging av prøvetakingsprogram
 Rapporteringer
 Kontakt med og oppfølging av samarbeidspartnere
 Prøvetaking

Kvalifikasjoner:
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevner.
 Erfaring fra prøvetaking
 Positiv og fleksibel.

Krav til utdanning:
 Høyskole
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr:
 Et godt og spennende arbeidsmiljø
 En interessant og utfordrende jobb
 Arbeidstid: Fleksitid, dagtid 07 30-15 15
 Kommunale pensjonsordning
 Lønn etter avtale

Stillingen er et svangerskapsvikariat med varighet på ca ett år. Oppstart så rask som mulig.
Arbeidssted er i Miljøparkvegen 112, 2160 Vormsund.

Henvendelse:

Spørsmål: Kontakt daglig leder Jonny Eriksen på telefon 958 72 358.
Søknad med CV sendes på epost til jonny@esval.no snarest.