Øvrig informasjon

• Avfallet skal sorteres.
• Benytt gjerne gjennomsiktige avfallssekker. Da vi opplever en del feilsortering kan sorte/grå avfallssekker bli åpnet og sjekket av betjeningen.
• Vær oppmerksom på at det til tider kan være kø og stor trafikk
• Betjeningen på mottakene kan avvise besøkende som de mener ikke oppfyller kravene til mengde/type avfall
Foto: Ditte Søndergaard Iversen