Asbest

Asbestholdige byggematerialer, bla. eternittplater, regnes som farlig avfall, og skal leveres til godkjent mottaksanlegg. Nedgraving på egen eiendom er ikke tillatt. Asbest kan kun leveres på Esval Miljøpark etter spesifiserte krav.

Du kan levere inntil 25 kg asbestholdig avfall uten forhåndsmelding, men det skal være pakket før levering til Esval. Asbest-avfallet skal være pakket inn i to lag sterk plast, og alle skjøter og bretter må tapes igjen. Krav til pakking av asbestavfall gjelder uavhengig av om asbesten leveres av private eller næringskunde.

Skal du levere mer enn 25 kg kg asbestholdig avfall må dette forhåndmeldes på eget skjema. Det er gratis for private å levere inntil 1000 kg farlig avfall pr. år til Esval Miljøpark, men det stilles nå samme krav til private som til næringskunder.

Ytterligere informasjon om asbest og levering av asbest til Esval Miljøpark, finner du det her.

Les mer om asbest på nettsiden til Arbeidstilsynet